עיריית אור יהודה - טופס בקשת מלגה

תשע"ח


סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת אור יהודה.

זכאים להגיש בקשה:
סטודנט תושב אור יהודה (על פי תעודת זהות בפועל), המתגורר בעיר לפחות 3 שנים!
סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה), המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנט הלומד לפחות 12 שעות שבועיות (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה הלומד לפחות 4 קורסים בשנה).
לימודי הנדסאים אינם מוכרים כתואר ראשון.

לפני הגשת הבקשה יש לקרוא היטב את ההנחיות שלהלן:

לצורך הגשת בקשה למלגה הנך נדרש/ת:

   1. להכין את כל המסמכים הנדרשים כמפורט באתר העירייה
   2. למלא טופס בקשת מלגה
   3. לצרף מסמכים נוספים לפי הצורך

אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים!

לנוחייתך כאן רשימת הקריטריונים והמסמכים הנדרשים

הנחיות להכנת המסמכים:
שימו לב! יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
עדיף להשתמש באפליקציה CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה
נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ"ב (1000KB)
נפח כל המסמכים המצורפים לא יעלה על 5 מ"ב (5000KB)

הנחיות למילוי טופס בקשה:
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים חסרים הבקשה לא תוגש!
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט".
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "בקשתך התקבלה בהצלחה!"
לאחר קבלת הודעה זו באפשרותך לצרף מסמכים נוספים לפי הצורך כמפורט באתר העירייה.
אם לא קיבלת הודעה זו יש לוודא שכל הפרטים הנדרשים מולאו כהלכה ולבצע שוב "שלח/י בקשה".

להגשת בקשה לחץ כאן


לשאלות ניתן לפנות לכתובת: milgasys.oy@gmail.com

מערכת "מלגה" © נתן מערכות בע"מ